بایگانی نویسنده: saideh_21

بسته بندی دارویی

شرکت بهینه پوشش جم بیش از 20 سال در صنعت بسته بندی دارو فعال بوده و راهکارهای متفاوتی برای بسته بندی دارو با نفوذ پذیری های متفاوت ارائه کرده است.تولیدات شرکت بهینه پوشش جم در بین شرکت های داروسازی کاملا شناخته شده است و ثبات کیفی مهمترین عامل محبوبیت فیلم های تولیدی این شرکت می […]