چاپ افست

 

 

 

 

فیلم چاپی جهت چاپ افست:

 

  • شفافیت بالا
  • مناسب چاپ به روشهای افست، گراور و انواع چاپهای معمول
  • عبور از کرونا جهت چاپ پذیری بهتر
  • قابل ارائه به صورت شفاف،نیمه مات و مات
  • قابل ارائه به صورت شیت در سایزهای مختلف همراه با لایه چاپ