کنترل کیفیت


 

کنترل کیفیت

 

پس از تولید فیلم های  PVC ، فیلم های روکش شده با   PVdCو انواع فویل های آلومینیومی فرموله شده دارویی در یک محیط با لاترین GMP  موجود، به منظور کنترل ظاهر و پیوسته بودن خواص فیزیکی مکانیکی ، آزمایش های  کنترل کیفی متفاوتی به طور منظم و مطابق با استانداردهای مدرن  ASTM و DIN بر روی آنها انجام میگیرد که در صورت درخواست مشتری اطلاعات آن  ارائه خواهد شد.

آزماشگاه کنترل کیفی این شرکت مجهز به  مدرن ترین انواع  دستگاه های اندازه گیری خواص ظاهری و فیزیکی مکانیکی از قبیل تست اندازه گیری میزان عبور نور در فرکانسهای مختلف (Spectrophotometry)، تست اندازه گیری سختی مکانیکی (Elastic Modules )، تست اندازه گیری میزان جذب نور (UV Absorption)، میکروسکوپ نوری ( Optical Microscope)، تست اندازه گیری مقاومت کششی (Vicat Temperatue)، تست اندازه گیری دمای شکست در مقابل تنش (HDT) و تست اندازه گیری میزان چاپ پذیری و لامینه شدن میباشد.

 

 

 

 

 

اهداف شرکت بهینه پوشش جم

 

  •     تولید با کیفیت و مطابق استاندارد جهانی
  •     سرویس دهی سریع
  •     رضایت مشتری در تمام زمینه ها
  •     ارتباط نزدیک با مشتری و پشتیبانی فنی
  •     توجه به مسائل زیست محیطی